Vi är många unga anhöriga!

Vi är många unga anhöriga som vet hur det är när ens förälder har en demenssjukdom. Här delar vi med oss av våra erfarenheter.

Om du har en förälder med demenssjukdom eller är orolig och behöver prata med någon, hör av dig till stödperson Stina Arosenius på Alzheimerfonden.