6 snabba till Timothy Prellwitz, chefsjurist på Lavendla Juridik, som föreläser om familjejuridik och vikten av att upprätta en framtidsfullmakt.

Har du något allmänt råd till en ung anhörig till en person som har fått en demenssjukdom. Vad ska man tänka på?
–Det är inte roligt men det är viktigt att i ett tidigt skede prata med den som har blivit sjuk och höra vad hen har för tankar och tycker är viktigt inför framtiden när hen inte själv längre kan ta beslut. Vem vill hen ska ta hand om ekonomin, hur vill hen bo eller bli omhändertagen? Det är viktigt att upprätta ett dokument där allt skrivs ner. Jag rekommenderar att man upprättar två juridiska dokument – en framtidsfullmakt och ett testamente.

Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?
För att den som blivit sjuk ska känna sig säker på att någon man litar på tar beslut när hes inte själv kan göra det. Och för att underlätta för de anhöriga som också kan känna sig trygga. Har du inte skrivit en framtidsfullmakt kan du hamna i ett läge när överförmyndaren i kommunen måste utse en god man eller förvaltare, en person som de finner lämplig. Oftast blir det en nära anhörig men inte alltid. Alla goda män är inte bovar och banditer men det finns skräckexempel när personer har utsetts som inte sköter sitt uppdrag och rör om i folks liv. Skriver du en framtidsfullmakt så slipper du hela det förfarandet.

När ska man skriva en framtidsfullmakt?
–Jag brukar säga att man ska inleda dialogen med den som blivit sjuk så fort som möjligt. Man får tänka på det lite som är en hemförsäkring. Man tecknar den inte för att det ska brinna utan för att det eventuellt kommer att hända. Det är samma med en framtidsfullmakt. Det är en lång tidshorisont men bra att ta tag i det tidigt. När en person har fått en demenssjukdom är det extra viktigt. Och det är viktigt att känna till att det finns en viss tidpunkt efter att en demenssjukdom konstaterats då det faktiskt är för sent. Är personen för långt gången i sin sjukdom så går det inte att upprätta en giltig framtidsfullmakt.

Behöver man också ha en fullmakt hos banken? Hur fungerar det?
Oftast brukar de anhöriga först upprätta en generalfullmakt som ger dem rätt att gå till banken och uträtta ärenden. När generalfullmakten slutar att gälla, när mamma eller pappa blivit för dålig, så träder framtidsfullmakten in. Har man upprättat framtidsfullmakten enligt de krav som gäller så ska den gälla på banken.

Vem bestämmer när framtidsfullmakten ska börja gälla, alltså när personen är så pass dålig att hen inte längre kan ta egna beslut?
–Det är en lite kontroversiell fråga. Om man har skrivit in att till exempel min son ska träda in när jag inte själv inte längre kan fatta beslut så är det sonen som avgör när den tidpunkten har kommit. Man kan skriva in i framtidsfullmakten att man vill ha en granskare som kan avgöra om personen har rätt att träda in. Om andra nära anhöriga motsätter sig att framtidsfullmakten ska tillämpas kan ärendet i sista hand avgöras i domstol i kombination med ett läkarutlåtande.

Kan man upprätta en framtidsfullmakt själv eller ska man ta hjälp?
–Jag rekommenderar alla att skriva ner den anhöriges alla tankar om framtiden i ett vanligt dokument och sedan ta hjälp av en jurist att se över det man skrivit och upprätta framtidsfullmakten. Samma sak gäller om man ska upprätta ett testamente. En jurist ser till att man följer alla formkrav enligt lagen, har kunskap om undantag och vet vad som är möjligt. Men varje situation är unik.

Läs mer om framtidsfullmakt och testamente:
www.lavendla.se/juridik/framtidsfullmakt och www.lavendla.se/juridik/testamente

Läs mer om demenssjukdomar.