Vi stöttar ett modigt projekt som skapar hopp

För ett år sedan fick Alzheimerfonden fem miljoner kronor av Postkodlotteriet, för projektet Fight Dementia. Hélène Carlbark, välgörenhetschef på Postkodlotteriet berättar varför man valt att stötta projektet:

–Alzheimerfondens angelägna verksamhet får varje år ett basstöd, och utöver detta kan organisationen även söka finansiering för så kallade ”Drömprojekt”, vilket Fight Dementia verkligen var för organisationen.

Siffrorna över antalet som insjuknar i demenssjukdomar stiger hela tiden. I det här projektet fastnade vi för inriktningen på barn och ungdomar. De unga anhöriga är en dold grupp inom demensvården och det saknas kunskap om deras situation. Alla som levt nära en demenssjuk människa vet hur tufft det är. Är man ung är det extra tufft. Fight Dementia är ett projekt som arbetar både med aktiviteter för dessa unga anhöriga och att skapa möjligheter för dem att träffas men det handlar också om att utbilda och påverka. Det är ett ambitiöst och modigt projekt. 

Varför modigt?
–Därför att målsättningen är att påverka beslutsfattare och flytta fram positionerna genom ett offensivt informations- och påverkansarbete.

Vad tror du att projektet kan åstadkomma?
–Jag tror att det kommer att öka kunskapen samt tydliggöra problematiken kring sjukdomen, hos en bred allmänhet, kommun och landsting. De unga anhöriga skall känna till sina rättigheter och avlastas från vårdansvaret som idag många gånger ligger på dem. Det gäller att säkerställa att den hjälpen finns över hela landet, är likvärdig och av hög kvalité.

Har du själv erfarenhet av sjukdomen?
–Min mormor blev demenssjuk. Det var jättejobbigt och sorgligt. Hon var verbal, kvick och lite kokett, men med sjukdomen förändrades det. Jag upplevde det speciellt svårt i mellanskedet när hon gick in och ut ur sjukdomen, och ibland insåg att hon var sjuk. Demens är en folksjukdom som är både obotlig och dödlig, men där det finns goda möjligheter till att försena debuten av demens genom rätt val av kost och motion, vilket jag personligen tycker är mycket intressant.

Klicka här för att läsa mer om Fight Dementia.