”Det bästa med mitt jobb är att kunna göra skillnad för barn och familjer”

Åsa Kristin Wimert är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och arbetar i Varberg på Minnesmottagningen i Region Halland. Åsa Kristin brinner för att stötta och guida personer som är drabbade av demenssjukdom och deras anhöriga genom den smärtsamma process som sjukdomen innebär. Hon är även engagerad i projektet Fight Dementia och ingår i teamet som planerar lägret för unga anhöriga i Varberg september 2022.

Åsa Kristin jobbade tidigare som omsorgshandläggare inom äldreomsorgen innan hon för sex år sedan växlade över till Minnesmottagningen i Region Halland. Som handläggare inom äldreomsorgen var hon bunden till ett ganska strikt regelverk men hon kände att hon hellre ville jobba stödjande med sjuka och deras anhöriga. I det nya jobbat träffar och hjälper hon människor i alla åldrar och hon tycker att arbetet är väldigt berikande.

Hur började ditt engagemang?
– Direkt när jag började mitt nya jobb så fick jag frågan om jag kunde tänka mig att ta uppdraget som barnombud vilket jag tackade ja till. Rent konkret så innebär det att jag fokuserar på barn som har en förälder eller annan närstående som är drabbad av kognitiv svikt. Jag hjälper patienter och familjer med allt från stödjande samtal till att lotsa genom en mängd praktiska frågor som alltid uppstår i samband med demenssjukdom.

Vad kan det vara för frågor?
– Den som blir sjuk tappar gradvis förmågan att själv hålla koll på vardagslivet vilket ofta går ut över hela familjen. Jag strävar efter att det ska fungera lättare i kontakten med olika instanser, från olika kommunala stödinsatser till arbetsgivare, arbetsförmedling, och Försäkringskassan. Jag arbetar med att underlätta i processer med myndigheter för att undvika att familjer får en ökad oro och belastning av ekonomiska skäl. Fullmakter är ett ämne jag ofta tar upp med drabbade familjer, vikten av att planera så gott det går för att underlätta det dagliga livet.

Har du några speciella ”verktyg” som du jobbar med?
– Ja, jag använder BRA – Barns rätt som anhöriga, en modell som är utformad för att stödja personal inom kommuner, landsting och regioner hur de kan gå göra för att uppmärksamma barns rätt till information och stöd. Jag jobbar också med metoden Föra barnen på tal som är en manualbaserad metod där behandlaren går igenom barnens situation med föräldrarna på ett strukturerat sätt.

Ett problem jag kan stöta på när jag ska prata med barnen är att bägge föräldrar måste ge sitt samtycke till samtalen, ibland vill man inte det vilket kan bero olika saker. En orsak kan vara att den som är drabbad av kognitiv svikt helt enkelt inte ser hur sjukdomen påverkar barnen. Andra orsaker kan vara att sjukdomen i sig stigmatiserar eller att man är frånskild och inte vill att tidigare partner ska veta att man genomgår en minnesutredning.

Vad är det bästa med jobbet?
– Att jag kan göra skillnad, att hjälpa barn och familjer med stödjande samtal men även att vara väldigt praktisk, att helt enkelt vara en ”ventil” som gör att drabbade människor kan klara sin vardag lite bättre och må lite bättre.

Vad tänker du om lägret för unga anhöriga i Varberg nästa år?
– Det ska bli superspännande, jag har inte själv varit på något tidigare läger men ser verkligen fram emot arrangemanget i Varberg, framför allt att vi nu kan genomföra det efter alla restriktioner.

Klicka här för att läsa mer om lägerverksamheten.