"Vi behöver en ny nationell strategi för kognitiva sjukdomar"

Marie-Louise Hänel Sandström, läkare och medlem i riksdagens socialutskott, har nyligen lämnat in en motion som berör kognitiva sjukdomar till riksdagen. Det är den första motionen i sitt slag. Den ställer viktiga frågor och ger förslag om hur omhändertagande av patienter och anhöriga ska förbättras på regional och nationell nivå i framtiden. Men också hur faktaunderlag och register kan effektiviseras.

Marie-Louise Hänel Sandström efterlyser samma synsätt och modell som idag finns för att diagnostisera och behandla cancer, den så kallade cancerstrategin. Hon vill skapa en stark vårdkedja där patienter ska få en så tidig diagnos som möjligt och behandlas av vårdpersonal som de har kontinuerlig kontakt med. Precis som en cancerpatient ska den som får diagnosen kognitiv sjukdom på ett klart och tydligt sätt få reda på hur vården kommer att ske i olika steg.

Vad handlar din motion om?
– Min motion fokuserar på nationell samordning. Stat, region och kommun måste länkas ihop.

Jag tycker att det behövs en nationell samordning och att det skapas nationella och regionala kompetenscentra. Samhället måste gå i takt och vi behöver utveckla ett svenskt demensregister som är lätt att använda inom primärvården och för forskarna. Det vi har idag är för omständligt och tar för lång tid att använda och då blir det inte effektivt. Tanken är inte att uppfinna något nytt utan att effektivisera det vi redan har. 

Var kommer ditt engagemang ifrån?
– Kan nog säga att det kommer från två håll, dels mitt intresse för politik och samhälle där jag har varit engagerad från tidiga tonåren. Som fjortonåring blev jag ordförande för MUF i Göteborg och har haft politiska uppdrag sedan jag fyllde 20. Men också genom mina yrkesval inom vården där jag har jobbat som undersköterska, sjuksköterska, IVA-sjuksköterska och nu sedan 15 år som läkare inom allmänmedicin. Jag är även god man sedan många år och har tidigare varit kontaktperson. 

Och ditt fokus på kognitiv svikt?
– Jag har jobbat och jobbar med alla typer av sjukdomar och hälsoproblem men under min tid på Sahlgrenska sjukhuset och neurokirurgen kom jag i kontakt med skallskador som nästan alltid leder till hjärnskador. Jag har forskat på hjärnskador och en av dess konsekvenser i form av återkallade körkort, ett stigma i sig där hela familjer drabbas.

Hur kommer din motion att mottas av riksdagen?
– Bra hoppas jag, motionen är processad i den moderata socialkommittén och förankrad i min egen riksdagsgrupp och jag känner att frågan är så viktig och aktuell så jag tror på en bred uppslutning.

Se klippet med Marie-Louise Hänel Sandström där hon medverkar i Fight Dementias politikerdebatt.