Tack Postkodlotteriet för fem miljoner kronor till projektet Fight Dementia

Alzheimerfonden har varit förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007 och på den stora postkodgalan i mars 2019 tilldelades Alzheimerfonden 6,65 miljoner kronor i så kallat basstöd. Glädjen var mycket stor när det blev klart att Postkodlotteriet dessutom har beviljat 5 miljoner kronor till Alzheimerfondens specialprojekt Fight Dementia – Nationella läger för unga anhöriga.

–Det är mycket glädjande att vi nu med hjälp av Postkodlotteriet kan fortsätta utveckla det redan befintliga arbetet med att ge unga anhöriga ett bra stöd. Framför allt kan vi arbeta för att säkerställa de unga anhörigas rättigheter i en tuff och utsatt situation, säger Liselotte Jansson, Alzheimerfondens generalsekreterare. Alzheimerfonden är den enda organisationen som sedan 2011 axlat ansvaret med att bekosta speciella läger runt om i Sverige för unga anhöriga som har en förälder som har insjuknat i en demenssjukdom. Denna verksamhet är idag det enda andningshålet och möjligheten för unga anhöriga att få träffa andra i samma situation.
–Vår målsättning är att våra svenska politiker ska bli bättre på att uppmärksamma den här sköra målgruppen. Genom att bredda vår uppskattade lägerverksamhet räknar vi nå ut i många flera kommuner och till deras beslutsfattare. En förväntad effekt av projektet är att ansvariga politiker tar på sig vårdansvaret och på så vis lyfter bördan från de unga anhöriga som idag allt för ofta står ensamma för omvårdnaden av sin demenssjuka förälder.

Initiativtagare till ansökan och ansvarig projektledare är Tove Wiik på Alzheimerfonden. På frågan om bakgrunden till projektet så berättar Tove:
–När jag först såg kriterierna för ansökan så kände många med mig att vi kanske skulle kunna ha en chans till att få göra projektet som vi så länge önskat, att fokusera på en grupp som far mycket illa. Att växa upp med en förälder som har en obotlig, dödlig sjukdom, innebär en stor hälsorisk. Situationen är oerhört utsatt och skapar otrygghet, oro och utanförskap. Skam och sorg är andra känslor som dessa barn och ungdomar ofta lever med. Genom projektet Fight Dementia vill vi synliggöra problematiken för allmänheten och beslutsfattare inom kommuner och landsting och alla som arbetar med demenssjuka. Vi anser att det ska vara en rättighet att man som ung anhörig kunna känna sig trygg i situationen kring sin demenssjuka förälder och att kunna leva ett eget och hälsosamt liv.

Vad är syftet med anhörigläger?
–På våra läger kommer vi att stärka vårt fokus på kost och hälsa och belysa vikten av att leva ett hälsosamt liv. Vi vill ge de unga anhöriga stöd och verktyg för att kunna hantera alltifrån sjukdomsförloppet och bemötande till frågor om ekonomi, juridik, palliativ vård och framförallt att kunna handskas med sin egen situation och ta hand om sitt eget välbefinnande. Det går att känna välbefinnande trots att en anhörig är drabbad av demenssjukdom, en sjukdom det idag inte finns några botemedel mot. Genom en nationell kampanj kommer vi att sprida information om våra läger på många nivåer. Vår målsättning är att nå ut till fler unga anhöriga så att de kan få stöd och råd i ett tidigare stadium men även att inge hopp för en sjukdom som än idag saknar botemedel.

Vad kommer pengarna att gå till?
–Förutom en breddad lägerverksamhet kommer vi att starta upp lokala och regionala mötesplatser där vi anordnar föreläsningar med forskare, läkare, anhörigkonsulenter, vårdpersonal och personer som lever med sjukdomarna. Vi kommer att initiera en nationell utbildningssatsning för alla yrkesgrupper som arbetar med demenssjuka och deras anhöriga – kuratorer, biståndshandläggare, demenssköterskor, Silviasystrar och skolpersonal. Syftet är att ge personalen bättre kunskaper och verktyg samt skapa en större förståelse för de ungas utsatthet.
–Under hela projekttiden kommer vi att vara mycket synliga i nationella kampanjer i sociala medier, i poddar med mera för att lyfta den viktiga frågan om de unga anhörigas situation.

Vad hoppas du att projektet ska göra för skillnad?
–Vi som möter dessa unga anhöriga vet att deras situationen är oerhört utsatt – att de ofta behöver stöd och hjälp för att de ska kunna gå vidare i sitt eget liv. Jag och alla mina kollegor runt om i landet önskar att vi tillsammans kan vi arbeta för ett mer jämställt ansvar för våra unga anhöriga. Att våra beslutsfattare inom hälso- och sjukvårdssektorn och socialtjänsten tar sitt ansvar. Tillsammans kan vi påverka våra politiker att ge dessa utsatta ungdomar och deras anhöriga ett bättre liv. Det finns hopp.

Klicka här för att läsa mer om Fight Dementia.