Jag tror på kombinationen av livsstilsåtgärder och olika läkemedel

Miia Kivipelto, är professor vid Karolinska Institutet och forskningschef på Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är också kvinnan bakom den mycket uppmärksammade svensk-finska FINGER-studien. Den första studien i världen som visar att det går att förebygga minnesstörningar med hjälp av en hälsosam livsstil. Vi har ställt några frågor till henne.

När resultaten från Finger-studien publicerades 2015 blev uppmärksamheten stor. Studien visade att man med regelbunden fysisk aktivitet, kosthållning, minnesträning och hantering av blod-kärlrelaterade riskfaktorer kan påverka risken att utveckla minnesbesvär och kognitiv svikt. Vad har studien lett till?
–Intresset från omvärlden har varit enormt. 2017 startade vi nätverket – World Wide FINGERs – där 30 länder medverkar. Nästan varje dag har jag Skype-samtal med deltagande forskare runt om i världen. I våras blev Finger-modellen vägledande för WHO:s riktlinjer när det gäller att förebygga demenssjukdomar. Förra året startade vi även FINGERS Brain Health Institute i Stockholm, bland annat med stöd från Alzheimerfonden – en ny plattform för att implementera det förebyggande arbetet mot demenssjukdomar.

–Vi jobbar mycket aktivt med att föra ut våra forskningsrön till minnesmottagningarna. Vi arbetar bland annat med Kognitiv mottagning vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna där medelåldern hos patienterna är 58 år. Vi försöker att paketera råden i Finger-modellen mer tydligt och hitta sätt att individanpassa och skräddarsy paketen efter patientens riskprofil. Vi tar bland annat hjälp av ny teknik som appar för att ge extra stöd.

Vad har du för råd till unga människor som lever nära en anhörig med en demenssjukdom?
–När en nära anhörig får en demenssjukdom är det väldigt mycket känslor och stress. Det är mycket viktigt att de unga tar hand om sig själva och sin hälsa, att de hittar stunder att bara tänka på sig själva.

Hur kan de unga anhöriga hjälpa sina nära och kära som har fått en demenssjukdom?
–I vår studie MIND-AD, där deltagarna nyligen fått sin alzheimerdiagnos, har vi använt en anpassad FINGER-modell och sett fantastiska resultat. Även om man har fått en diagnos är det inte för sent att göra något. Efter ett besked är det lätt att hamna i ett tomrum och tappa orienteringen. Men det går att ta kommandot – förbättra sin fysik, orka mer och lära sig nya saker. Det är viktigt att vara fysiskt aktiv på gymmet, hemma eller ute i naturen med sina anhöriga och med vänner. Vi rekommenderar mångsidig träning – både muskelstyrka och balansträning och gärna i grupp så att man träffar andra och kan utbyta tankar och erfarenheter. Tidigt i sjukdomen är det ganska vanligt att man går ner i vikt. Det är viktigt att äta en mångsidig, hälsosam och balanserad kost och att träna hjärnan genom att läsa och vara aktiv. I MIND-AD använde vi ett databaserat träningsprogram där man tränar minnet och hur man kan hantera vardagliga situationer. Självklart är det också viktigt att hålla koll på riskfaktorer som blodtryck, kolesterol och diabetes och att optimera sin medicinering. Och att tänka på att hjärnan dessutom behöver vila och koppla av.

Hur tror du att framtidens behandlingar mot demenssjukdomar kommer att se ut?
–Det har varit svårt att hitta nya läkemedel, men just nu ser vi några positiva signaler i nya läkemedelsstudier. Nu testas även andra typer av läkemedel, inte bara mot betaamyloid utan även mot tau och inflammationer. Redan nästa år hoppas jag att vi kan börja med en studie där man testar metformin, ett läkemedel som används mot diabetes men som har visat sig kunna minska risken för Alzheimers sjukdom. Jag tror kombinationen av förebyggande FINGER-baserade livsstilsåtgärder och olika läkemedel kommer att vara framtidens melodi.

Fakta FINGER
FINGER-studien är den första interventionsstudien i världen som visar att det går att förebygga minnesstörningar. Studien visar att kostråd, fysisk träning och kognitiv träning samt kontroll av vaskulära riskfaktorer som högt blodtryck, blodsocker och blodfetter har positiv betydelse för hjärnan.

Klicka här för att läsa mer om demenssjukdomar.