Lägerverksamhet för unga anhöriga

Varje sommar sedan 2O11 hålls läger för barn och ungdomar som har en demenssjuk förälder. Här ges möjlighet att knyta kontakter, utbyta erfarenheter med andra jämnåriga i samma situation och ställa frågor till personal med specialistkompetens inom demensområdet. ”Fråga doktorn”-stunden är ett exempel på ett mycket uppskattat inslag under lägren. Under lägerhelgen varvas föreläsningar med rekreation i naturskön miljö. Det finns möjlighet att bada, fiska, spela spel eller fotboll, grilla vid lägerelden eller bara umgås.

Alzheimerfonden stöttar
Alzheimerfonden stöttar projektet sedan flera år tillbaka. Varje år finansierar Alzheimerfonden ett antal sommarläger runt om i Sverige för unga anhöriga som växer upp med en demenssjuk förälder.
Som ung anhörig är man oerhört utsatt och får inget eller mycket lite stöd från samhället. Det är inte ovanligt att man som ung anhörig drabbas av depressioner, självskadebeteenden eller känner sig mycket ensamma i sin situation. Under lägren får deltagarna professionellt stöd av demensexperter och träffar andra i samma situation. Många ungdomar vittnar om att lägret gett dem styrka och verktyg att lättare hantera sin situation och inte minst att träffa nya vänner att diskutera med och dela erfarenheter.

Kostnadsfritt
För dig som deltagare är lägret, inklusive resa, kost och logi, helt gratis då Alzheimerfonden, med stöd av Postkodlotteriet, finansierar verksamheten.