”Andra kommuner inspireras av oss”

Lars Isacsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta kommun, är mycket engagerad i unga anhöriga och deras hälsa och har varit en tillskyndare av lägerverksamheten som startade i Avesta 2011. Hans devis är att man ska jobba förebyggande och att varje satsad krona i vården ska ge fyra kronor tillbaka.

Lars Isacsson berättar att hans engagemang för utsatta människor är en process som skett under en lång tid. Innan han gick in i politiken jobbade han som personlig assistent, elevassistent och lärare. Som elevassistent fick han upp ögonen för barn som inte mår bra, exempelvis att grabbar som slåss på skolgården lider ibland av ADHD och bråkande kan vara ett sätt att få utlopp för en jobbig situation. Innan han blev kommunalråd så var han ordförande i omsorgsstyrelsen i Avesta kommun.

Hur startade ditt engagemang i unga anhöriga?
– När jag tillträdde som kommunalråd 2010 träffade jag två eldsjälar som jobbade och fortfarande jobbar i kommunen, demenssjuksköterskan Gudrun Strandberg och anhörigkonsulenten Katrin Lindholm. De hade blivit inspirerad av en ung anhörig vid namn Mattias Karlsson som under en temadag i Tällberg lyfte fram problematiken med unga anhöriga. Ganska snart därefter så startade Gudrun och Katrin upp det första lägret för unga anhöriga 2011 vid Sjöviks folkhögskola, en mil från Avesta. Och kort tid innan evenemanget så hörde Alzheimerfonden av sig och erbjöd sig att stötta lägret. Sedan dess har jag haft kontakt med Gudrun och Katrin och från kommunens sida så har vi skapat utrymme för dem att kunna resa och föreläsa runt om i Sverige och även i utlandet.

Hur ser du på den kommunala vårdapparaten?
– Direkt när jag tillträdde 2010 så tog vi ett politiskt beslut för att avskaffa delade turer i vården och sträva efter att kunna erbjuda mer arbetstid. Innan reformen så var snittarbetstiden 67% av heltid och idag ligger den på 95%. Det har inneburit att vi haft lättare att rekrytera personal och att arbetskraften har fått en betydligt bättre möjlighet att leva på sin lön. Det gör att hela kedjan fram till vårdtagaren är betydligt starkare med färre timvikarier och större tryggheten för våra vårdtagare.

Det låter som att det har kostat mycket pengar?
– Avskaffandet av delade turer kostade mindre än vad många trodde men visst är pengar alltid en resurs som man måste hushålla med. Jag hade några åttondeklassare som pryade hos mig vilket innebar att de bokstavligen var med mig en hel vecka, på möten och i samtal med olika personer, efteråt sa de ”hördu Lars, alla som kommer till dig vill ha pengar” och ungdomarna slog verkligen huvudet på spiken, det är många som vill ha pengar och det är min och mina kollegors arbete att prioritera och hålla budget. Men när vi kommer till vård och omsorg så brukar jag säga att varje satsad krona ska ge fyra kronor tillbaka och där menar jag att jobba förbyggande är i längden en lönsam metod, det största problemet är oftast att hitta den där första kronan.

Bästa tipset till andra kommuner?
– Avesta har blivit en pilotkommun i synen på unga anhöriga och vi märker att andra kommuner inspireras av oss och på så sätt så sprider sig modellen. Mitt bästa tips till andra kommuner är att bygga upp ett samarbete med närliggande kommuner där man utbyter erfarenheter och går ihop om läger för unga anhöriga vilket skapar en större upptagningsbas. Titta även på krafter utifrån som kan stötta som Alzheimerfonden har gjort genom projektet Fight Dementia.

Se klippet med Lars Isacsson där han medverkar i Fight Dementias politikerdebatt.