All lägerverksamhet inställd under 2020

Det är med stor sorg vi nu behöver meddela att alla läger under 2O2O måste ställas in på grund det rådande läget under coronapandemin. Hela vårt samhälle har drabbats hårt och nu även vår lägerverksamhet.

Efter att ha rådgjort med Folkhälsomyndigheten och efter samtal med vård- och omsorgspersonal runt om i Sverige har vi känt oss tvungna att ta det svåra beslutet. Vi på Alzheimerfonden och våra medarrangerande kommuner hittar tyvärr inget sätt att genomföra lägerverksamheten efter de restriktioner som alla uppmanas att följa.

Just i denna stund arbetar vi på Alzheimerfonden med att göra ett angeläget och relevant innehåll tillgängligt för er deltagare genom rörlig bild. Vi hoppas kunna erbjuda något av det ni skulle fått ta del av under lägret – föreläsningar av läkare, demenssköterska och unga anhöriga – i inspelad form. Efter att ni har lyssnat på föreläsningen kommer vi att erbjuda ett digitalt möte där ni kan ställa frågor direkt till föreläsaren. Vi försöker också hitta ett sätt där alla ni som skulle deltagit ska kunna boka ett enskilt samtal med till exempel en läkare, Silviasyster, demenssköterska, anhörigkonsulent eller familjejurist.

Under augusti månad kommer vi att gå ut med information om hur ni kan ta del av våra föreläsningar och även boka tid för ett enskilt samtal.

12-15 juni Backåkra (för dig som är mellan 18 och 30 år) – inställt
13-16 juni i Avesta (barnläger 7-17 år med frisk målsman) – inställt
15-18 juni Örnsköldsvik (barnläger 7-17 år med frisk målsman) – inställt
14-17 augusti i Avesta (för dig som är mellan 18 och 30 år) – inställt
21-24 augusti i Örnsköldsvik (för dig som är mellan 18 och 30 år) – inställt
11-14 september i Varberg (för dig som är mellan 18 och 30 år) – inställt

Om du frågor kan du höra av dig till:

Stina Arosenius, 070-616 55 11, stina@alzheimerfonden.se

Katrin Lindholm, 0226-64 58 92, katrin.lindholm@avesta.se

Gudrun Strandberg, 0226-64 57 84, gudrun.strandberg@avesta.se

12-15 juni i Backåkra
Obs! Inställt

För dig som är mellan 18 och 30 år.

13-16 juni i Avesta
Obs! Inställt​

Barnläger 7-17 år med frisk målsman.
Anmäl dig här.

15-18 juni i Örnsköldsvik
Obs! Inställt

Barnläger 7-17 år med frisk målsman.

14-17 augusti i Avesta
Obs! Inställt

För dig som är mellan 18 och 30 år.

21-24 augusti i Örnsköldsvik Obs! Inställt​

För dig som är mellan 18 och 30 år.
Anmäl dig här.

11-14 september i Varberg Obs! Inställt​

För dig som är mellan 18 och 30 år.
Anmäl dig här.