Annika Jankell möter Hélène Carlbark

Tack vare Postkodlotteriets generösa ekonomiska bidrag har Alzheimerfonden haft möjlighet att driva Fight Dementia. Projektets syfte är att uppmärksamma unga anhöriga till personer med en demenssjukdom och att på olika sätt förbättra deras situation. Hélène Carlbark, välgörenhetschef på Postkodlotteriet, berättar i ett samtal med Annika Jankell varför man valt att stötta projektet.