”Hela demensvården behöver utvecklas, inte minst för de som drabbas i yngre ålder”

Frida Hänninen är enhetschef och ansvarar för demens- och anhörigstöd, dagverksamhet och frivilligverksamhet i Marks kommun. Under de senaste tio åren har hon upplevt att fler blivit medvetna om att inte bara äldre drabbas av demenssjukdomar. Hon ser fram emot att delta i lägret för unga anhöriga i Varberg där Marks kommun blir den 19:e kommunen som ansluter till projektet.

För Frida Hänninen, som alltid månat om andras hälsa och välbefinnande, var det ett naturligt val att läsa till sjuksköterska. 2003 fick hon sin legitimation och började arbeta inom äldreomsorgen, och snart på demensboenden.

 –Det var ett intressant jobb och gav en fantastiskt givande känsla samtidigt som jag märkte att det saknades mycket kunskaper, berättar Frida.

Hennes intresse och engagemang inom demensvården växte och för att skaffa ytterligare kunskaper och kompetens så pluggade hon externa kurser och en 60 poängs påbyggnadsutbildning vid Högskolan i Dalarna med inriktning specialisering demensvård för sjuksköterskor. Hennes erfarenheter och kunskaper ledde fram till en tjänst i Marks kommun där hon jobbade med att utbilda, informera samt stötta anhöriga. Idag ansvarar hon för att driva utvecklingsarbetet inom kommunens demensvård.

Marks kommun är en ganska liten kommun med cirka 35 000 invånare. Det finns sex demensboenden men inte någon speciell verksamhet för yngre som drabbats av kognitiv svikt.

–Men det finns yngre personer som får och har fått delta i stimulerande aktiviteter i vår grannkommun Borås där de kan träffa andra i samma åldersgrupp som också är drabbade. Det är otroligt viktigt att yngre drabbade har möjlighet att träffa andra i samma åldersgrupp och situation för att stimuleras, utbyta erfarenheter och kanske skapa vänskapsband, säger Frida.

Frida menar att Marks kommun bedriver sin demensvård på liknande sätt som andra kommuner men lyfter gärna fram en kultursatsning man gjorde under pandemin under mottot ”kan inte vårdtagarna komma till kulturen så får kulturen komma till vårdtagarna”.

–Vi började hösten 2020 och har haft 167 uppträdanden och programpunkter, många av dem med etablerade artister med allt från musik till föreläsningar, Harald Treutiger och Dan Larsson bara för att nämna några. Det hela handlar om att våra vårdtagare ska må bra och inte hamna i känslan av ensamhet och isolering. 

Ett område som hon också ansvarar för är frivilligverksamheten i kommunen. Där är det ofta äldre friska personer som anordnar aktiviteter för vårdtagarna – en otroligt bra resurs som det skulle vara svårt att vara utan, säger Frida.

–Vad gäller yngre drabbade människor och deras anhöriga är arbetet lite mer komplicerat då vi inte har någon uppsökande verksamhet. Dessa personer försöker vi bland annat nå med informationskvällar och annonser men vi behöver jobba mot att bli ännu bättre på att nå och ta hand hela familjen. Vi behöver fortsätta att bygga en organisation som kan tillgodose alla drabbades stöd och vårdbehov.

Vad är bland det viktigaste för dig i kontakt med demenssjuka?
–Jag upplever att när en person fått diagnosen kognitiv svikt så slutar en del människor i omgivningen att lyssna på dem. Det är otroligt viktigt att bemöta våra drabbade medmänniskor med respekt. Vi måste se personerna bakom sjukdomen – de måste ju trots allt fortsätta att leva sitt liv trots sin sjukdom. Det är vuxna människor, ibland mitt i livet, som olyckligtvis drabbats av svår sjukdom. Det är vårt ansvar både som medmänniskor och inom vården se till att ge dem möjlighet till ett så gott liv som möjligt.

Vad vill du tillföra och få ut av lägret för unga anhöriga i Varberg?
–Det är premiär för mig och min organisation, tidigare år har vi informerat om att lägren för unga anhöriga finns – nu ska vi vara med själva. Det känns jättebra. Jag ser fram emot att bidra med allt jag kan och ta till mig den kunskap och erfarenhet som finns på lägerverksamheten och använda den i mitt dagliga arbete.

Klicka här för att läsa mer om lägerverksamheten.