”Ska vi få en högkvalitativ demensvård måste alla yrkesgrupper med i båten”

Anneli Neuman är utbildad Silviasjuksköterska och jobbar just nu som demenssjuksköterska i Marks kommun. Hon var med på Alzheimerfondens uppskattade projekt Möten med minnen och ser nu fram emot att delta i det första lägret för unga anhöriga i Varberg nästa år.

Efter att ha jobbat några år som undersköterska inom äldreomsorgen och med funktionshindrade barn pluggade Anneli Neuman vidare till sjuksköterska. Hon hade siktet inställt på att specialisera sig som barnmorska men efter utbildningen landade hon på ett demensboende och kände direkt att hon hade hittat rätt.

– Det var verkligen en wow-känsla, jag kände att jag hade talang för att jobba med personer med demenssjukdom, så det var bara naturligt att jag senare byggde på med en utbildning till Silviasjuksköterska. Jag certifierad mig också i Durewallmetoden som är en lågaffektiv och konfliktdämpande metod med fokus på ett medmänskligt bemötande. 

Efter att ha blivit anställd som demenssjuksköterska dröjde det inte så länge innan Anneli kom med i ett projekt för att minska fallskador bland demenssjuka i Borås kommun.

– Fallskador är ett stort problem som orsakar stort lidande bland äldre. En demenssjuk person löper dubbelt så stor risk att falla jämfört med friska äldre. Jag tyckte det här var så viktigt att jag vidareutvecklade det till ytterligare ett fallprojekt – fast nu som projektledare och som vi, lite vitsigt, döpte till Stå upp.

Vad gör du just nu?
– Efter ganska många år i Borås kommun kände jag att jag ville göra något nytt. När jag för drygt ett år sedan fick en förfrågan om jag kunde tänka mig att jobba med demensvårdsutveckling i Marks kommun tvekade jag inte. Här kan jag driva frågor jag brinner för och använda mina kunskaper för att flytta fram positionerna inom demensvården som mycket handlar om utbildning i alla led. Ska vi få en högkvalitativ vård av demenssjuka så måste alla yrkesgrupper vara med i båten – biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.

Hur kom du i kontakt med Alzheimerfonden?
– I samband med projektet Möten med minnen träffade jag projektledaren Tove Wiik i Varberg 2013. Möten med minnen var ett projekt där museer runt om i Sverige fick hjälp att skapa specialanpassade program med interaktiva visningar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Min roll var att utbilda museipedagoger i bemötande av demenssjuka personer och vad man ska tänka på. Jag jobbar mycket med kroppsspråk och mimik och förmedlar kunskapen till pedagoger och vårdpersonal. Det roliga med projektet Möten med minnen var att det träffade så rätt, behovet att stimulera personer med kognitiv svikt är enormt och även om projektet är avslutat så lever det kvar på museer runt om i Sverige.

Och du är också engagerad i Fight Dementia?
– Hösten 2019 ringde Tove Wiik och ville ha med mig som föreläsare på lägret i Varberg som var planerat till september 2020, det blev inställt på grund av pandemin men jag har gjort en digital föreläsning som snart kommer vara tillgänglig på Fight Dementias hemsida. Och så har jag givetvis siktet inställt på att medverka på lägret 2022 i Varberg, det ser jag verkligen framemot.

Ditt bästa tips till andra som jobbar i demensvården?
– Gräv där du står, försök hitta små lösningar som ofta löser stora problem och tänk på att det är du själv som är medicinen och nyckeln till framgångsrik vård.