”För mig har det varit en ögonöppnare att vara med på lägret för unga anhöriga”

Kristina Matsuhashi har jobbat som arbetsterapeut i snart 30 år och med barn- och ungdomshabilitering i cirka 10 år. Nu jobbar hon och som anhörigkonsulent på Mora kommun sedan 2013. En dag i veckan finns hon dessutom på Behandlingshemmet Nyckeln i Mora – ett HBV-hem specialiserat på flickor med psykisk ohälsa och självskadebeteende. Där utövar hon taktil massage, en behandlingsform som hon har tagit med sig till lägret för unga anhöriga i Avesta.

– Jag har otroligt intressant jobb där ingen dag är den andra lik. Mina två yrkesroller och arbetsplatser kompletterar varandra på ett bra sätt då jag kommer i kontakt med både yngre och äldre som behöver mycket stöd och hjälp. Som anhörigkonsulent arbetar jag främst med anhöriga till drabbade med demenssjukdomar, psykisk ohälsa och beroendeproblematik, berättar Kristina.

En viktig del av hennes jobb som anhörigkonsulent är att stimulera och uppmärksamma anhöriga på att ta hand om sig själva. Dem hon möter har ofta fokuserat sin kraft på att ta hand om och vårda den som är sjuk och glömt bort sig själva.

– När jag frågar ”hur är det med dig” så blir många helt ställda, det kan ta flera möten innan vi kan fokusera på frågan och kan börja prata om det. Hela deras liv har gått ut på att tänka på sin sjuka anhörige, de har helt tappat bort sig själva och sitt eget liv. Det är fantastiskt när jag känner att vi börjar röra oss framåt i processen och den anhörige undan för undan börjar må lite bättre.

Eftersom de anhöriga Kristina arbetar med ofta är stressade och mår dåligt är miljön viktig. Den ska helst vara lugn och dämpad med låg ljudvolym och gärna tända ljus.

– Som en del av behandlingen använder jag taktil massage som består av en mjuk, följsam beröring till skillnad från traditionell massage där man knådar och arbetar med musklerna. Det är en avslappningsmassage som tar bort oro och ångest, smärta, den höjer det ska som höjas och sänker det som behöver sänkas.

Det var Kristinas kunskaper inom taktil massage som tog henne till lägret för unga anhöriga i Avesta 2014. Sedan dess har hon varit med alla år fram till 2019 då pandemin slog till och lägren pausades. Massagen är otroligt populär på lägren, listan med tiderna blir snabbt fullbokade och ibland masserar hon fram till midnatt, allt för att alla ska få möjlighet till den sköna avslappning som massagen skänker.

– Även de friska föräldrarna uppskattar massagen, flera gråter, andra börjar skratta okontrollerat – det finns så mycket lagrat i kroppen som behöver komma ut.

När pandemin satte stopp för läger för unga anhöriga så kände Kristina och hennes kollegor att de ändå måste göra något. 2020 anordnade de en dagträff i scoutstugan Kråkberg vid Orsasjön. Tre familjer där papporna hade drabbats av demenssjukdom deltog. Det blev mycket lek, skratt, bad och många samtal. Det blev så uppskattat att det blev en uppföljning 2021 vid Sjöviks folkhögskola utanför Avesta.

– De här miniformaten av lägren var väldigt lyckade men går ändå inte att jämföra med lägren för unga anhöriga. Då får vi så mycket mer tid tillsammans – vi övernattar, delar måltider, utbyter erfarenheter och har många samtal under flera dagar

– För mig har det varit en ögonöppnare att vara med på lägren för unga anhöriga. När man är med på plats så förstår man hur fantastiskt det är när ungdomar knyter kontakt med varandra och får känna att de inte är ensamma om att bära en orimligt stor börda. Jag försöker sprida budskapet om lägren för unga anhöriga så ofta jag kan, senast till en grupp studenter som var på studiebesök här på Mora kommun.

Klicka här för att läsa mer om lägerverksamheten.