Hej!

Vi är unga anhöriga som vet hur kognitiva sjukdomar bryter ner och förändrar en människa. Vi har ofta känt oss ensamma. Den allmänna bilden är att Alzheimers sjukdom bara drabbar gamla människor. Men vi har följt sjukdomen på nära håll och vet att den kan slå till redan i ung ålder. Vi vill att folk ska börja prata om vår situation och att alla unga anhöriga ska få möjlighet till ett bra stöd. Därför har vi och våra familjer engagerat oss i Alzheimerfondens viktiga arbete att samla in pengar till forskningen. På den här sidan delar vi med oss av våra erfarenheter.

Om du har en förälder med demenssjukdom eller är orolig och behöver prata med någon, hör av dig till stödperson Stina Arosenius på Alzheimerfonden.

Tack alla som är med i Postkodlotteriet och som har möjliggjort detta projekt. Stort tack även till alla kommuner som har medverkat!

Fight Dementia projektet är nu avslutat men Alzheimerfonden har valt att tillsammans med Demensförbundet anordna familjeläger. Du kan läsa mer om detta här.

Louise:

– Min pappa är bara 53 år och bor på ett demensboende.

Gedeon:

– Jag var 18 och min pappa 62 när han fick sitt sjukdomsbesked.

Bianca:

– Vi trodde att pappa var utbränd. Men det var Alzheimers sjukdom. Han var bara 5O år då.

Lisa:

– Mamma var mitt i livet, bara 54 år, när hon fick Alzheimers sjukdom.

Ung anhörig:

– Pappa var 48 år när han fick Alzheimer. Jag vara bara 5 år då. Jag saknar min friska pappa.

Dennis:

– Jag trodde att mamma var utbränd men hon hade Alzheimer. Hon var bara 49 år då.

Ludwig:

– Jag var 23 när min pappa fick Alzheimers sjukdom. Jag saknar min friska pappa.

Evelina:

– Många tror att Alzheimers sjukdom bara drabbar äldre människor. Min pappa var 61.

Emma:

– Det kom som en chock när vi fick veta att pappa har Alzheimer. Jag var bara 17 år.

Isabell:

– Vi trodde att pappa var utbränd. Men det var Alzheimers sjukdom. Han var bara 5O år då.

Dimos:

– Pappa var 54 år när han fick diagnosen Alzheimer. Jag var bara 13 år då.

Anna:

– Min mamma har frontallobsdemens. Jag önskar att vi hade fått mer tid innan hon blev sjuk.

Stefan:

– Min mamma var bara 55 när hon fick veta att hon har Alzheimers sjukdom.

Ung anhörig:

– Jag var 9 år när min pappa fick Alzheimer. Jag saknar min friska pappa.

Diana:

– Jag var 2O år när min pappa fick Alzheimers sjukdom. Det finns inget som kan bota sjukdomen.

Ung anhörig:

– Jag var 7 år när min pappa fick Alzheimer. Idag bor han på ett demensboende.

Josefin:

– Jag var 17 år när pappa fick diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens.

Fredrik:

– Vi trodde att pappa var utbränd. Det var Alzheimer. Han var bara 56 år när han fick diagnosen.

Frida:

– Jag var 19 när pappa fick veta att han hade Alzheimers sjukdom.

André:

– Jag var 16 när pappa fick sjukdomsbeskedet vaskulär demens.

Hannah:

– Jag var 13 och pappa 55 när han fick sjukdomsbeskedet frontallobsdemens.

Ung anhörig:

– Pappa var 48 år när han fick Alzheimer. Jag vara bara 2 år då. Jag saknar min friska pappa.

Janni:

– Vi trodde att pappa var utbränd men det var Alzheimer. Pappa var bara 5O år.”

Lisa:

– Mina föräldrar blev sjuka nästan samtidigt. Mamma var 62 och pappa 68.

Nina:

– Mamma är 57 och bor på ett demensboende. Jag var 16 när hon fick sjukdomsbeskedet.

Karl:

– Mamma var mitt i livet, bara 54 år, när hon fick Alzheimers sjukdom.

Lisa:

– Jag känner en stor sorg över att min pappa är sjuk. Han har vaskulär demens.

Lina:

– Pappa var 57 när han fick sjukdomsbeskedet. Idag, fyra år senare, klarar han sig inte längre på egen hand.